Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kalajoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 03.05.2022/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  OAS Ydinalueen muutos

 

 

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos kylpylätontin ympäristössä

 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 03.05.2022 § 61  

390/10.02.03/2022  

Valmistelija kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos kylpylätontin ympäristössä sisältyy kaupunginvaltuuston 22.2.2022 hyväksymään kaavoitusohjelmaan 2022-2024. Asemakaavan muutoksen vireilletulo on kaupunginvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukainen.

Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavoitustyön edetessä.

Asemakaavan muutos sijoittuu Kalajoen Hiekkasärkkien ydinalueelle, Hilmantorin läheisyyteen.

Suunnittelualue käsittää kiinteistöt 208-402-3-643, 208-402-3-637, 208-402-3-636, 208-402-3-803, 208-402-3-824 sekä osaa kiinteistöstä 208-402-80-5 ja 208-402-3-669 puisto-, katu- ja paikoitusalueineen.

Suunnittelualue on pääosoin Kalajoen kaupungin omistuksessa, lukuunottamatta pienialaista yksityisessä omistuksessa olevaa aluetta. Osa suunnittelualueesta on vuokrattuna Kalajoen kaupungilta. Asemakaavan muutosalue on rakentunutta ympäristöä käsittäen matkailua tukevien rakennusten korttelialuetta. Suunnittelualueen pinta-ala on 4,4 hehtaaria.

Suunnittelualueella on voimassa Kalajoen kaupunginvaltuuston 26.2.2008 hyväksymä Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu kaupallisten matkailupalvelujen keskusalueeksi (RM/C), johon on osoitettu hotellien, majoitus- ja kaupallisten palvelujen keskittymä (rm-h).

Suunnittelualueella on voimassa Kalajoen kaupunginvaltuuston 25.4.2006 hyväksymä Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos. Alustava muutosalue rajautuu Jukupolun ympäristöön, korttelin 405 tontien 1-6 alueelle, korttelin 405 tonteille 1-5 osoitetulle autopaikkojen korttelialueelle (LPA), korttelin 404 tontin 1 alueelle sekä näihin rajautuviin puisto- (VP) sekä katualueisiin.

Korttelin 405 tontit 1-5 sekä korttelin 404 tontti 1 on asemakaavassa osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelalueeksi (RM). Korttelin 405 tontti 6 on asemakaavassa osoitettu huvi- ja viihdepalvelujen korttelialueeksi (PV). Kaava-alue tarkentuu valmisteluvaiheessa.

Kaavan laatimistarve syntyi tarpeesta kehittää Hiekkasärkkien ydinalueen matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta yhä tehokkaammaksi, mahdollistaen matkailun kehittymisen ja matkailukapasiteetin lisäyksen.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on matkailukeskuksen vetovoimatekijöiden vahvistaminen, palveluiden monipuolistaminen ja matkailukapasiteetin lisääminen. Tavoitteena on tutkia myös paikoitusalueiden riittävyyttä.

Matkailukeskuksen ydinalueen suunnittelussa aluekokonaisuus ja alueen korkeat arkkitehtoniset laatutavoitteet ovat taloudellisten tavoitteiden lisäksi tärkeitä.

Kylpylätontin osalta, asemakaavamuutoksen pohjaksi on laadittu konsulttityönä alustavia ideasuunnitelmia, joita on esitelty kaavoitus- ja elinvoimalautakunnassa 7.10.2021 sekä Kalajoen matkailun näkymistä ja Hiekkasärkkien kylpylätontin ympäristön asemakaavan muutosta käsittäneessä valtuuston iltakoulussa 29.3.2022. Lopullisia kommenttien perusteella päiviettyjä ideasuunnitelmia tullaan käyttämään kylpylätontin ympäristön asemakaavan muutostyössä. Kaavamuutos laaditaan kaupungin omana työnä.

Esityslistan liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kaupunginjohtaja Puoskari Jukka

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää käynnistää Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen kylpylätontin ympäristössä ja saattaa kaavamuutoksen vireille asettamalla hanketta käsittelevän osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville MRL 63 §:n mukaisesti.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Merkittiin, että Sirkka Alho, Ritva Mäntymäki ja Raili Myllylä poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syynä luottamustoimi kaavamuutosalueen vuokralaisen Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n hallituksessa.

Kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala esitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöä ja kaavamuutoshankkeen tavoitteita.

Kaupunginjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa