Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kalajoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 03.05.2022/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Maanvuokrasopimus kiinteistöstä Hiekkasärkät 208-402-3-669

 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 03.05.2022 § 57  

384/10.00.03/2022  

Valmistelija maankäyttöpäällikkö Ari Matkaselkä

Kaupungin ja Ravintola Pihvituvan edustajat ovat alkuvuodesta 2022 neuvotelleet Pihvituvan pohjoispuolella olevan ja Pihvituvan tonttiin rajoittuvan puistoalueen (VP) hallinnasta. Puistoalue on kaupungin omistuksessa, mutta se on ollut pääosin Ravintola Pihvituvan käytössä ravintolan toimintoihin liittyvänä alueena. Puistoalueella sijaitsee myös rakennuksen osa, jonka purkamisesta on sovittu Kalajoen kaupunki ja Sirkan Herkut S Elonen Kommandiittiyhtiön välisessä Pihvituvan tonttia koskevassa kauppakirjassa 30.1.2006. Kauppahinnan maksamista koskevassa ehdossa on todettu, että tontin kauppahinta kuitataan maksetuksi puistoalueella sijaitsevan rakennuksen osan purkamisella. Ehto sitoo myös tulevia luovutuksia.

Kaupungin edustajien ja Pihvituvan yrittäjien välisessä neuvottelussa 1.3.2022 on yhteisesti todettu, että kauppakirjassa 30.1.2006 mainittu ehto kauppahinnan maksamisesta on jäänyt toteutumatta. Kauppahinnan maksamisesta päätettiin tehdä erillinen sopimus, jonka mukaan Särkkäin Pihviravintola Oy maksaa tontin kauppahinnan kolmessa tasasuuruisessa erässä vuosina 2022-2024. Kauppahinta on mahdollista maksaa myös nopeammin. Neuvottelussa todettiin yhteisesti myös, että vuokraesityksen kohteena oleva puistoalue on rakentunut osittain kaupungin ja osittain yrityksen toimesta ja alue on ollut pääosin yrityksen toimintaa tukevassa käytössä. Kaupungin edustajien mukaan kauppakirjassa mainittua palvaamorakennuksen purkamisvelvoitetta ei ole nykytilanteessa tarpeellista toteuttaa, eikä kaupungilla ole tarvetta ottaa aluetta asemakaavan mukaiseen käyttöön. Alueella vallitsevien maanpinnan korkeuserojen ja Hilmantorin rakenteiden vuoksi alueen hyödyntäminen puistokäytössä vaatisi erityisiä järjestelyjä. Edellä mainitun perusteella puistoalueen käyttö voisi jatkua nykyisen kaltaisena tontin lisäalueena. Alueen hallinta tulisi kuitenkin saattaa kuntoon vuokrasopimuksella ja sopia varsinaisen Pihvituvan tonttia koskevan kauppahinnan maksamisesta. Kauppahinnan maksamisesta sovittiin laadittavaksi erillinen sopimus.

Tämän hetkisen kaavatilanteen vallitessa kaupunki ei toistaiseksi myy vuokrausesityksen kohteena olevaa puistoaluetta. Vuokra-alueen asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta ja rakennusoikeuden määrää on mahdollista tutkia tulevissa kaavamuutoksissa. Esityksenä oleva vuokra on määritetty korttelin 404 tonttien neliöhintoihin perustuen, koska vuokra-alueella ei ole kaavan mukaista rakennusoikeutta.

Esityksen oheismateriaalina on vuokrasopimusluonnos ja vuokra-alueen karttaliite.

Kaupunginjohtaja Puoskari Jukka

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta hyväksyy ja esittää kaupunginhallitukselle, että

1.
Kalajoen kaupunki vuokraa Särkkäin Pihviravintola Oy nimiselle yhtiölle 424 m2 suuruisen alueen Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta kiinteistöstä Hiekkasärkät 208-402-3-669.
2.
Alue vuokrataan 20 vuoden ajaksi oheismateriaalina olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisilla ehdoilla.
 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Maankäyttöpäällikkö esitteli vuokrasopimuksen taustaa ja tavoitteita.

Kaupunginjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa