Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kalajoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 03.05.2022/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Muut asiat / Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 3.5.2022

 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 03.05.2022 § 64  

889/00.01.02/2021  

Valmistelija maankäyttöpäällikkö Ari Matkaselkä

Kauppahinnan maksusopimus

Maankäyttöpalvelut ja Särkkäin Pihviravintola ovat sopineet Pihvituvan tonttia koskevan kauppahinnan maksamisesta. Sopimuksen tavoitteena on toteuttaa 30.1.2006 allekirjoitetun kauppakirjan Kalajoen kaupunki / Sirkan Herkut S Elonen Ky kauppahinnan maksamista koskeva ehto.

Kaupunginjohtaja Puoskari Jukka

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta merkitsee sopimuksen tietoonsa saatetuksi.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Hyväksytiin yksimielisesti.

 

Koirapuiston rakentaminen Kalajoen keskustaan

Valmistelija kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala

Kalajoen kaupungin talousarvioon vuodelle 2021 oli varattu osallistavaa budjetointia varten 30 000 euron määräraha. Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunkilaiset ovat esittäneet mahdollisia kohteita määrärahalle. Annetuista esityksistä tehtiin listaus, josta kuntalaisäänestykseen etenevät esitykset päätettiin kaupunginhallituksessa 14.3.2022 § 69.

Äänestyksessä koirapuiston rakentaminen Kalajoen keskustaan nousi hankkeista suosikiksi äänin 136/ 435 äänestä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.4.2022 § 124, että osallistuvan budjetin määräraha 30 000 euroa kohdistetaan koirapuistohankkeen edistämiseen ja että asia siirtyy valmisteluun teknisille palveluille.

Tekniset palvelut on valmistellut 27.4.2022 suunnitelman, asemapiirroksen koirapuiston rakentamisesta Kalajoen keskustaan.

Koirapuisto sijoittuisi Kalajoen keskeiselle puistoalueelle, Merenojan urheilukeskukseen, urheilukentän, Kenttätien ja lämpökeskuksen väliselle alueelle. Koirapuisto olisi hyvin käyttäjien saavutettavissa. Alueella on useita eri ydintoimintoja kuten urheilukenttä, jäähalli, Kummalankenttä ja Jussi-Jokisen puisto.

Alueella sijaitsee urheilukentän huoltorakennus ja Elisanmasto.

Hankealue on Kalajoen kaupungin omistuksessa. Koirapuiston pinta-ala on 2400 m2.

Koirapuistosta tulee aidattu, aita toteutetaan puurunkoisena metalliverkoin.

Hanke tulisi sijoittumaan Kalajoen kaupunginvaltuuston 30.5.2017 hyväksymälle Kalajoen Kirkonseudun Merenojan koulukeskuksen asemakaavan muutosalueelle.

Asemakaavassa alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU). Alueelle on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon tarpeisiin varattu alueen osa. Alueelle saadaan rakentaa tiedonsiirtoa palveleva linkkimasto laitetiloineen (et-1).

Hankealue rajautuu koillisosaltaan energianhuollon alueeseen (EN) ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeseen, jolle saadaan rakentaa toimisto- ja varastotiloja (ET-4), luoteisosaltaan ohjeelliselle yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattuun alueen osaan (pp) ja lounaisosaltaan urheilukenttää rajaavaan Kenttätiehen, ohjeelliselle yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattuun alueen osaan, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h). Hankealueen reunaan on varattu sähkölinjaa ja kaukolämpöä varten alueen osa (z, l). Kaavamääräyksen mukaan urheilu- ja virkistyspalvelualueelle VU saa rakentaa kaavamerkinnän mukaista toimintaa palvelevaa tilaa enintään 1500 k-m2 korkeintaan kahteen kerrokseen.

Energiahuollon alueella (EN) sijaitsee lämpökeskus.

Koirapuistoon sijoittuvalle yhdyskuntateknisen huollon alueelle (et-1) sijoittuu masto, joka on aidattu koirapuistosta aidalla.

Hankealue rajautuu pohjoisosaltaan Merenojaan.

Koirapuistoalueelle sijoittuu urheilukentän huoltorakennus, jonka piha-aluetta on tarkoitus hyödyntää jatkossa yhteiskäyttöisesti koirapuiston kanssa.

Koirapuistosta on neuvoteltu Kalajoen Akatemian kehittämis- ja valmiuspäällikön kanssa.

Päällystetyt parkkipaikat palvelevat myös koirapuiston käyttäjiä.

Risteävien jalankululle ja polkupyöräilyalueiden rajaamalle alueelle, koirapuiston viereen sijoittuu Jussi Jokisen puisto leikkivälineineen. Koirapuiston ja Jussi Jokisen puiston väliin sijoittuu kevyen liikenteen väylä ja urheilukentän huoltorakennus rajaamaan koirapuistoa olemassa olevasta Jussi Jokisen puistosta.

Koirapuistoa rakennettaessa olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Polkujen osalta puusto raivataan mutta muutoin aitojen sisäpuolella pyritään säilyttämään puustoa mahdollisimman paljon. Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman metsäinen koirapuisto.

Koirapuiston kunnossapito on Kalajoen kaupungilla. Aidatulle alueelle koirapuiston sisälle sijoitetaan koirankakka-astiat ja aidan ulkopuolelle sekajäteroska-astia, joiden tyhjennyksistä vastaa kaupunki.

Tavoitteena on, että Kalajoen keskustaan rakennettavan koirapuiston suunnitelmat olisivat nähtävillä toukokuussa 2022 ja koirapuiston rakentaminen ajoittuisi kesään tai syksyyn 2022.

Oheismateriaalina Koirapuiston asemapiirustus ja koirapuiston sijainti.

Kaupunginjohtaja Puoskari Jukka

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta hyväksyy ja antaa tiedoksi kaupunginhallitukselle, että koirapuisto toteutetaan esitetyn sijainnin ja oheismateriaalina olevan sijaintikartan ja asemapiirustuksen mukaisesti.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala esitteli koirapuistohankkeen taustaa ja suunnitelmaa.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa