Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kalajoen kaupunki

RSS-linkki

https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/194

Kalajoen kaupunki Kuulutus 1 (1)

Ympäristönohjaus  6/2022 §

Kalajoentie 5  142/11.01.00/2022

85100 Kalajoki 21.4.2022

 

 

Maa-aines - ja ympäristölupapäätös Kuljetus Pahkala, Kivirinne ja Hukka

 

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Kuljetus Pahkalan (Asko Pahkala) maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta 21.4.2021, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Hakemus koskee maa-ainesten ottolupaa ja ympäristölupaa kalliokiven louhintaan ja murskaukseen Kalajoen kaupungin kiinteistöille Kivirinne 208-407-7-102 ja Hukka 208-407-7-142. Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutus ja siihen liittyvä päätös pidetään nähtävillä Kalajoen kaupungin nettisivuilla 21.4. - 30.5.2022.

Kuulutus on julkaistu Kalajoen kaupungin verkkosivuilla 21.4.2022, jolloin tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.4.2022. Kuulutus pidetään nähtävillä verkossa 30 päivää tiedoksisaannista eli 30.5.2022 asti.

Terttu Kerola

lupasihteeri

044 4691 216

terttu.kerola@kalajoki.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

Valitusosoitus

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusaika päättyy 30.5.2022, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja saa lupasihteeri Terttu Kerolalta ja päätöksen tehneeltä ympäristötarkastajalta Heidi Mäki-Leppilammelta, 044 4691 406, heidi.maki-leppilampi@kalajoki.fi.

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7

Julkaistu: 21.04.2022 15.09