Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kalajoen kaupunki

RSS-linkki

https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/188

Kalajoen kaupunki Kuulutus 1 (2)

Ympäristönohjaus  

Kalajoentie 5  156/11.00.02/2021

85100 Kalajoki 13.04.2022

 

Kuulutus Kalajoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman kuulemisesta

 

Asia Kalajoen kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelman uudistus - ja päivitystyö on edennyt luonnoksen kuulemisvaiheeseen. Ympäristölautakunta hyväksyi luonnoksen 17.2.2022 § 6 ja päätti asettaa luonnoksen nähtäville mielipiteiden antamista varten.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on keskeinen pohjaveden suojelun hallinnan työväline. Suunnitelman päivitys perustuu lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2014). Suojelusuunnitelman tarkoitus on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta tarpeettomasti muuta maankäyttöä. Suunnitelma on luonteeltaan ohje, jota hyödynnetään maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia.

Kalajoella voimassa oleva suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2011. Suunnitelma-alueeseen sisältyvät pohjavesialueet ovat Kourinkangas A ja B, Kurikkala I A ja B, Uusi-Somero, Hollanti ja Tiilipruukinkangas C. Suunnitelmassa on tarkennettu pohjavesialueiden hydrogeologisia ominaisuuksia sekä kartoitettu ja arvioitu pohjavedelle mahdollisesti riskiä aiheuttavat toiminnot. Tietoja täydennettiin kiinteistökyselyillä sekä maastokäynnillä.

Suunnitelmassa annetaan toimenpidesuositukset nykyisille toiminnoille, niiden vastuutahot sekä ohjeellinen aikataulu ja kiireellisyysjärjestys. Lisäksi annetaan yleisiä ohjeita tuleville toiminnoille sekä toimintaohjeet tyypillisiä pohjaveden laatua uhkaavia vahinkotapauksia varten. Ensisijaisena pyrkimyksenä on, että uudet riskikohteet/-toiminnot sijoitetaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Toimenpidesuositusten toteutumisen varmistamiseksi perustetaan seurantaryhmä.

Nähtävilläolo ja mielipiteet

Tämä kuulutus ja suojelusuunnitelmaluonnos pidetään nähtävänä 13.4. - 27.5.2022.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 f §:n 1 momentin mukaan kunnan on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mielipiteensä. Mielipiteet tulee jättää viimeistään 27.5.2022 sähköisesti terttu.kerola@kalajoki.fi tai Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, osoite Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki.

Lisätietoja Ympäristötarkastajat Heidi Mäki-Leppilampi, p. 044 4691 406 tai heidi.maki-leppilampi@kalajoki.fi ja Ville Soininen, p. 044 4691 229 tai ville.soininen@kalajoki.fi.

Ympäristönohjaus

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7

Julkaistu: 13.04.2022 15.41