Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kalajoen kaupunki

RSS-linkki

https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/27

 

 

KUNTAVAALIT 2021

 

Valtuutettujen lukumäärä

Kuntavaaleissa, jotka toimitetaan 13.6.2021, valitaan Kalajoen kaupunkiin 35 valtuutettua 1.8.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

 

Ehdokasasettelu

Hakemus valitsijayhdistyksen ja puolueen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitus vaaliliitosta tai yhteislistasta on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen klo 16.00.

Vanhan aikataulun (määräaika 9.3.) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5.2021 mennessä.

Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Otso Juvonen, puh. 044 4691893, postiosoite: Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI. Myös muut vaalilain tarkoittamat asiakirjat on jätettävä em. henkilölle samaan paikkaan. Ehdokasasettelulomakkeet ovat tulostettavissa oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

 

Äänioikeusrekisteri

Vaaleja varten laadittu äänioikeusrekisteri ja siellä olevat tiedot lukuun ottamatta henkilötunnuksia ovat tarkastuksia varten puhelimitse saatavissa Digi- ja väestötietoviraston vaalipalvelunumerosta 029 553 5530.

 

Viimeistään 20.5.2021 Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituskortit niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskorteista käy ilmi mm. äänestysalue ja -paikka, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite. Äänestyspaikka määräytyy äänestäjän 23.4.2021 olleen kotikunnan mukaisesti.

 

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5 - 8.6.2021

 

Ennakkoäänestyspaikka

Osoite

Kalajoen kaupungintalo

Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI

Kalajoen Himangan palvelutoimisto

Raumankarintie 2, 68100 HIMANKA

 

Ennakkoäänestyspaikkojen päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat:

 

Päivät

Päivämäärät

Aukioloaika

Keskiviikko - Perjantai

26.5.- 28.5.2021

klo 8:00 - 16:00

Lauantai - Sunnuntai

29. 5 - 30.5.2021

klo 11:00 - 16.00

Maanantai - Perjantai

31.5. - 4.6.2021

klo 8:00 - 16:00

Lauantai - Sunnuntai

5.6. - 6.6.2021

klo 11:00 - 16:00

Maanantai - Tiistai

7.6. - 8.6.2021

klo 8:00 - 16:00

 

 

Suosittelemme, että koronan riskiryhmään kuuluvat äänestävät ensisijaisesti aamupäivisin. Maskinkäyttöä suositellaan äänestystilanteessa.

 

Liikkuva ennakkoäänestysmahdollisuus järjestetään Vasankarin, Mehtäkylän, Kärkisen, Pahkalan ja Rahjan kylille lauantaina 29.5.2021 seuraavasti:

 

 

 

Lauantai 29.5.2021

 

Äänestyspaikka

Aukioloaika

Vasankari, Juolan th (kirjastoauton pysäkki)

klo 10.00 - 10.30

Mehtäkylän kauppa (kirjastoauton pysäkki)

klo 11.00 - 11.40

Kärkisen koulun piha

klo 13.00 - 13.30

Pahkalan koulun piha

klo 14.00 - 14.40

Rahjan koulun piha

klo 15.05 - 15.35

 

 

Ennakkoäänestys ulkomailla edustustoissa toimitetaan 2. - 5.6.2021. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Lisätietoja kirjeäänestyksestä www.vaalit.fi/kirjeaanestys.

 

Äänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten, korttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

 

Vaalitoimitus

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021, jolloin jäljempänä mainitut äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 - 20.00

 

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

 

Nro

Äänestysalue

Osoite

1.

Rautio

Raution koulu (ent.Pöllän koulu), Löttäläntie 151, 85160 RAUTIO

2.

Tynkä

Tyngän aluekoulu, Tilvistie 33, 85140 TYNKÄ

3.

Pohja

Merenojan yhtenäiskoulu, Pohjankyläntie 6, 85100 KALAJOKI

4.

Etelä

Kalajoen ammattiopisto ARTEMA, Opintie 2, 85100 KALAJOKI

5.

Himanka

Kalajoen Himangan palvelutoimisto, Raumankarintie 2, 68100 HIMANKA

 

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua puhelimitse tai kirjallisesti etukäteen. Ilmoittautumisaikaa on tiistaihin 1.6.2021 kello 16.00 saakka. Ilmoittautumisen voi suorittaa äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Määräaika ilmoituksen toimittamisella on ehdoton. Jos ilmoitus on tehty keskusvaalilautakunnalle tämän määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei voida toimittaa. Ilmoitus on tehtävä Kalajoen kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteella Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI tai puh. 044 4691 758/ Markus Roth tai sähköpostilla kirjaamo@kalajoki.fi.

 

 

Laitosäänestys

Kaupungin laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedottaa vaalitoimikunta ao. laitoksissa.

 

Ulkomainonta

Vaalimainonta on sallittua ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyillä telineillä ja hyväksytyillä vaalimainospaikoilla. Vaalimainonta saadaan aloittaa aikaisintaan 19.5.2021 alkaen.

 

Lisätietoja vaaleista www.vaalit.fi

 

Kalajoella 22.4.2021

 

KALAJOEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Julkaistu: 15.04.2021 10.28